რეისი

22-0916

სტატუსი

გზაში

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2022-12-09

გაცემა

2022-12-11

რეისი

GT22-0915

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2022-12-02

გაცემა

2022-12-05

რეისი

GT22-0914

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2022-11-25

გაცემა

2022-11-27

რეისი

GGT2-0912

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2022-11-18

გაცემა

2022-11-21

რეისი

GGT22-0911

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2022-11-11

გაცემა

2022-11-14

რეისი

GGT22-0910

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2022-11-04

გაცემა

2022-11-05