რეისი

023-49

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-12-22

გაცემა

2023-12-25

რეისი

023-48

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-12-15

გაცემა

2023-12-18

რეისი

023-47

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-12-08

გაცემა

2023-12-11

რეისი

023-46

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-12-06

გაცემა

2023-12-08

რეისი

023-45

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-11-23

გაცემა

2023-11-27

რეისი

023-44

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-11-16

გაცემა

2023-11-20